En kirkevandring over fire dage

- interview med tidligere kirketjener Anker Sønderlund v/Lis Linow

 

 

Julens billeder

Vi starter denne vandring ved først at kigge på julens billeder i Vor Frelser Kirke og begynder oppe ved alteret.

Her løfter vi blikket op på det første glasmosaikvindue i nordsiden af kirken. Det er julekrybbemotivet. Jomfru Maria med Jesusbarnet. Og ovenover ses englen forkynde til hyrderne: "Frygt ikke thi se i dag er eder en Frelser født!" Glasmosaikkerne er udført af maleren og keramikeren Jais Nielsen i 1949.

Vi slutter denne dags vandring uden for kirkens hovedindgang, hvor Anker Sønderlund leder vores blik opad mod kirkens smukke slanke tårn. Og kirketjeneren fortæller inspirerende: - "Kirken er øverst i tårnet udsmykket med vejrhanen. I toppen af vejrhanen allerøverst er der en rose, symbolet på Kristus."- "Det får os til at tænke på Brorsons smukke julesalme: Den yndigste rose er funden."

 

 

Påskens billeder

Denne dags vandring starter vi i kirkens kor. Vi står over for Vor Frelsers Kirkes prægtige glasmosaikker. Hver rude er inddelt i seks felter; i midterruden samler de fire øverste felter sig om hovedbilledet over alteret. Det dominerende hovedbillede viser: Kristus på korset. Anker Sønderlund forklarer: "Vi ser Jesus på korset, og nederst i billedet knæler den sørgende jomfru Maria. På hver side af Jesus hænger de to røvere. Den ene røver er oplyst og forbundet med Jesus ved en lysstråle, det er ham til hvem Jesus siger: Sandelig i dag skal du være med mig i Paradiset. Derimod er røveren på Jesu venstre side i mørke; det er ham, som fornægtede Jesus." -"I baggrunden af billedet ses nogle bygninger, sikkert Jerusalem by", fortæller kirketjeneren.

 

 

Vi flytter blikket fra midterbilledet i glasmosaikkerne. Bevæger os i sydlig retning. Og finder flere af påskens billeder i glasmosaikkerne. De sovende disciple, der ikke kunne våge sammen med Jesus, den sidste nat før tilfangetagelsen:

- "Her ser vi Jesu tomme grav, englen fortæller Martha og Maria: Jesus er opstanden, han er ikke her". Det er påskedags fantastiske budskab.

 

Påskens sejrrige budskab finder vi også i Jesu monogram bagerst i kirken over sydindgangen. Det er den frelser vi med fryd synger om synger om i "Krist stod op af døde", slutter Anker Sønderlund på sin sædvanlige varme og medrivende måde.

 

 

Forårs billeder

På en skøn forårsdag møder jeg kirketjener Anker Sønderlund foran vor smukke, hvide kirke. Det milde, lune forårsvejr får os til at dvæle uden for kirken. Også her forkyndes det gode budskab gennem billeder og symboler. Kirketjeneren fortæller: "Kirken har foden på jorden. Står midt iblandt gravene, ligesom en sørgende enke. Og med en løftet pegefinger som peger op over de dødes mørke boliger til lysets rige." - "Lad kirketårnet strække sig højt og lad dig fortabe i spirets spids, så øjet følger det op mod himmelens blå, mod Gud". Sådan lyder det fra Anker Sønderlund med en kærlig fortrøstning til himmelens Gud. Og han fortsætter: "Vejrhanen betyder vagtsomhed, men hanen kan også være et symbol på Kristus, som er sejrherre over mørkets og dæmonernes magt. Hanen højt deroppe kalder os til arbejde og er et symbol på vægteren som en prædikant, som der tales om i Esajas 62,6: Jerusalem, på dine mure stiller jeg vægtere; aldrig skal de tie, hverken dag eller nat." - "Vejrhanen på kirketårnets spir betyder, at du skal være vågen. Uanset fra hvilken retning vinden blæser, uanset hvorfra de åndelige vinde kommer".

"Kuglen eller kloden på kirketårnet er symbol på evigheden". - "Vejrhanen kan også symbolsk minde os om Peters fornægtelse. Om Peters fornægtelse og anger kan vi læse i Matthæus Ev. 26, 74-75: " "Da gav Peter sig til at bande og sværge: Jeg kender ikke det menneske (Jesus!) I det samme galede hanen. Og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt: Før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt."

Inden vi bliver alt for svimle af højden, sænker vi blikket nedad.

Lige over hovedindgangen til kirken finder vi et græsk kors. Det græske kors går igen i brobelægningen lige foran kirkedøren. Anker forklarer: - "I det græske kors er de fire korsarme lige lange. det kan symbolisere Kristi "fire gerninger". Han åbnede Himlen, knuste helvede, skænkede nåde, og gav syndernes forladelse.

I den tunge, smukke kirkedør finder vi Jesu monogram i guld inden i en livets krans, et træskærerarbejde. Anker Sønderlund er klar med en forklaring og tolkning også her. "Jesu monogram består af bogstaverne: I - H - S. De dækker over de latinske ord Iesus (Jesus)  Hominum (menneskets) Salvator (frelser).

 

 

Afsluttende billeder

I dag slutter vi vores lille kirkevandring og standser op ved døbefonten. En god solid, tung døbefont. Den er i romansk stilart og fremstillet af stenhuggerne Hans og Jørgen Larsen, København. Materialet er finsk klæbersten. Anker Sønderlund fortæller: - "Døbefonten er udsmykket med tovsnoninger. Kirkens font er stor, tung og urokkelig. Ligesom dåben er urokkelig for den kristne," og han fortsætter: " Døbefonde er i det hele taget et symbol på Jordanfloden, hvor Jesus blev døbt. De er også et symbol på graven, hvorfra Jesus opstod. Som det står i skriften, Rom. 6,4: "Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans."

Anker Sønderlund leder vores opmærksomhed op på dåbsfadet, som er af Københavnsk Prøvesølv og stemplet 1907. - "I midten af fadet ses 3 fisk. Fisk symboliserer de kristne. Dette symbol brugte især de første kristne, som blev forfulgt for deres tro." - "Tallet 3, altså tre fisk, symboliserer treenigheden. Som vi også hører treenigheden nævnt ved dåbshandlinger, når et menneskebarn døbes i Faderens navn, i Sønnens navn og i Helligåndens navn." På randen, mellem smalle bladborter, står der: HVO SOM TROR OG BLIVER DØBT SKAL BLIVE SALIG.

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Dorthe Rask Jensen Tekst: Matt. 5, …

5. jul 10:30
11:30
5. jul 10:30 -
11:30

Sommercafé

Sommercaféen har 25 års jubilæum i år:) Velkommen til en KAVALKADE af gode …

9. jul 14:00
16:00
9. jul 14:00 -
16:00

Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Dorthe Rask Jensen Tekst: Matt. 16, …

12. jul 10:30
11:30
12. jul 10:30 -
11:30

Sommercafé

Sommercaféen har 25 års jubilæum i år:) Velkommen til en KAVALKADE af gode …

16. jul 14:00
16:00
16. jul 14:00 -
16:00

Gudstjeneste

Musikgudstjeneste ved Bjørn Ellerbek  Tekst: Matt. 19, …

19. jul 10:30
11:30
19. jul 10:30 -
11:30

Sommercafé

Sommercaféen har 25 års jubilæum i år:) Velkommen til en KAVALKADE af gode …

23. jul 14:00
16:00
23. jul 14:00 -
16:00

Sjælesorg på nettet

Se mere her