Sogneeftermiddage

Ca. én torsdag om måneden er der sogneeftermiddag (erstatter Torsdagscaféen) i Kirkehuset fra kl. 14 - 16, hvor der kommer en foredragsholder eller lign.

Der serveres brød og kage, kaffe og te til kr. 20,-Er vor Gud så fast en borg?

Sogneeftermiddag torsdag d. 25. januar kl. 14-16

Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal har nydigtet alle Luthers salmer i Den Danske Salmeborg. Hun vil fortælle om rejsen ind i Luthers salmelandskab og om, hvordan hun som menneske af en helt anden tid har arbejdet med Luther.

Hvad kæmpede Luther for og imod i sine salmer, og hvad kæmper vi for og imod i dag? Hvad kan Luther sige moderne mennesker - hvis han stadig kan sige os noget?

Undervejs i foredraget skal vi synge nydigtede Luthersalmer, og der vil blive tid til diskussion.


"Fra vikingerne til A.P. Møller - Kirken rejste med"

Sogneeftermiddag torsdag d. 22. februar kl. 14-16

Danmark er en søfartsnation - i mere end 1000 år har danske skibe pløjet verdenshavene - og kirken og dens præster er fulgt med, enten ombord eller ved at oprette sømands- og udlandskirker i mange lande.

Ronald Pedersen (som i dag er pensionist og bor i Ebeltoft) har været orlogspræst på Grønland og sømandspræst forskellige steder rundt om i verden (New York, Hong Kong, Antwerpen, Singapore, Canada og London) i over 30 år, samt generalsekretær for Dansk Sømandskirke i 11 år - alle årene i samarbejde med sin hustru Inge.

Han vil berette i ord og lysbilleder om de danskes færden gennem 1000 år, om sine egne oplevelser og om den danske kirkes virke i udlandet.

Kalender

BegivenhedDato

Ungdoms-Symfoniorkestrets Julekoncert

Læs mere her

18. dec 19:00
20:30
18. dec 19:00 -
20:30

Jule-Babysalmesang - Afslutning

Læs mere her

20. dec 10:00
11:30
20. dec 10:00 -
11:30

Helge Engelbrecht og Mariehavens Juleorkester

Læs mere her

22. dec 20:00
21:30
22. dec 20:00 -
21:30

Julegudstjeneste for børn

Børnegudstjeneste med krybbespil med gudstjenestedeltagerne som artister, ved Bjørn …

24. dec 11:00
12:00
24. dec 11:00 -
12:00

Julegudstjeneste

Julegudstjeneste ved Bjørn Ellerbek      

24. dec 14:00
15:00
24. dec 14:00 -
15:00

Julegudstjeneste

Julegudstjeneste ved Dorthe Rask Jensen      

24. dec 15:30
16:30
24. dec 15:30 -
16:30

Jul i fællesskab

En invitation til alle om at fejre julen i et trygt og varmt fællesskab

Læs mere her